<<< Åter till startsidan på www.taberg.info


meny

Gruvvisningar   Gruppbokningar    Geologi   Djur&Natur   Bergsbrytning   Kontakt   Museet   Länkar


Djur & Natur på Taberg.

På Taberg finns idag ett naturreservat som är 50ha stort.
Här har man hittat mer än 400 arter blomväxter och ormbunkar(1/5 av Sveriges bestånd). Här möts mellaneuropeiska växter och fjällväxter. Den sydliga brunbräken som bara finns på en plats till i Sverige möter här den nordliga grönbräken, två mycket ovanliga ormbunkar på samma plats. Taberg har också Sveriges rikaste bestånd av mossor. Den speciella basiska berggrunden gör att många
sällsynta växter finns här.

Under vinterhalvåret är det fullt med övervintrande fladdermöss i gruvgångarna som sover sin vinterdvala. I och kring Taberg finns nio av Sveriges sexton fladdermusarter varav sex övervintrar i gruvan. Fladdermössen som är det enda flygande däggdjuret navigerar sig fram med hjälp av ultraljud, den skriker/lyssnar upp till 100ggr/sek. Med hjälp av denna teknik så kan de flyga på natten och fånga upp till 7000 insekter per dygn.

I bergets stenbranter finns det sandödlor, har man tur så kan man också få se en berguv. I Tabergsåns dalgång häckar både strömstare och forsärla och ibland också kungsfiskare.


 

Nästa sida >>

<<< Åter till startsidan på www.taberg.info