<<< Åter till startsidan på www.taberg.info

meny

Gruvvisningar   Gruppbokningar    Geologi   Djur&Natur   Bergsbrytning   Kontakt   Museet   Länkar


Bergsbrytningen i Taberg

Nyttjandet av malm från Taberg började troligen redan på 1300-talet. Första dokumenterade smältningarna av Tabergsmalm är från slutet av 1400-talet vid Kåperydsån.

1618 intresserade sig Gustav II Adolf för järnmalmen i Taberg och 1621 bildade han Tabergs Bergslag som var Sveriges sydligaste bergslag. Samtidigt som Tabergs bergslags bildades startade ett gevärsfaktori i Jönköping som använde järn från Taberg. Detta faktori flyttades 1684 till Huskvarna och var starten till Huskvarna AB. Detta gjorde Tabergsjärnet vida känt som bra för gevärspipor på grund av sin seghet.

Under 1880-talet byggdes järnvägen ut i Norrland och innebar att det blev mer ekonomiskt att bryta den rikare malmen där. Detta minskade efterfrågan på malm från Taberg och 1890 las brytningen ned.

Då andra världskriget började ökade behovet av järnmalm och brytningen i Taberg startades igen. Det var nu de första gångarna sprängdes, framförallt för att möjliggöra utforsling av malmen.

Vill ni läsa mer om brytningen 1939-60
så kan ni göra det
här >>.
 

Nästa sida >>

<<< Åter till startsidan på www.taberg.info