En kamera som är riktad mot berget.

Under den mörka årstiden  så är berget belyst med strålkastare.

Läs mer om belysning på
Taberg här >>.

För denna kamera finns också en historik lagrad,
klicka här för att se de senaste 24 timmarna.