Kraftvärmeverket
Torsvik.

Det nybyggda kraftvärmeverket på Torsvik förbränner hela kommunens sopor och genererar go värme i hela fjärrvärmenätet.

Läs mer om kraftvärmeverket på Jönköpings energis hemsida.

www.jonkopingenergi.se