Lite fakta om belysningen på Taberg.

Den 2 december 2006 invigdes belysning på Taberg.
Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Jönköpings kommun, den lokala utvecklingsgruppen i Taberg och ett stort antal sponsorer.
Under tre år kommer projektet att utvärderas när det gäller påverkan av den unika floran och faunan på berget.

Totalt så finns det strålkastare monterade på 4st platser med en total effekt av 2900 watt. Strålkastarna tänds 30 min efter att gatubelysningen har tänds. Vid klockan 23.00 så släcks en del av strålkastarna ner och vid 24.00 släcks resterande.

Belysningen kommer att vara tänd följande dagar under 2019/2020:

Under Bergets dag 7 september

Från den 1 november fram till 24 november lyser det fredag, lördag och söndag kväll.

Från den 24/11 till den 26/1 lyser belysningen varje dag.

Från den 1 februari fram till 29 februari lyser det åter fredag, lördag och söndag kväll